Ontwikkeling peuter

Ontwikkeling peuter twee jaar en zes maanden

1. Stapelt zes blokjes
2. Plaats ronde vorm in stoof
3. Trekt kledingstuk uit
4. Eet zelf met lepel
5. Noemt zichzelf bij eigen naam of ik
6. Wijst 7.voorwerpen aan in boek
7. Schopt bal weg

Ontwikkeling peuter drie jaar

1. Bouwt trein met schoorsteen na
2. Tekent verticale lijn na
3. Plaats 3 vormen in stoof
4. Zegt zinnen van 3 of meer woorden
5. Wijst 4 lichaamsdelen aan
6. Fietst op driewieler

Peuter drie jaar en negen maanden

1. Bouwt brug na
2. Houdt potlood met vingers vast
3. Plaatst 4 voorwerpen in stoof
4. Trekt eigen kledingstuk aan
5. Praat tijdens het spelen
6. Vraagt: waarom?
7. Springt met beide voeten tegelijk

Delen