Gehoortest

Al in de eerste maand na de geboorte van de baby krijgt hij een gehoortest. Met deze test wordt gemeten of de baby voldoende hoort om te leren praten. Een andere benaming van de test is de neonatale gehoorscreening bij pasgeborenen.

Wie doet de gehoortest bij een baby?

De test wordt afgenomen door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het consultatiebureau hoort hier ook bij. De gehoortest wordt door een medewerker van de JGZ of van de kraamzorg uitgevoerd.

Wanneer en waar vindt de gehoortest plaats?

De baby krijgt de test binnen twee weken na de geboorte, soms vindt deze al plaats binnen één week na de geboorte en vindt meestal plaats op het consultatiebureau bij u in de buurt. Ook kan de gehoortest thuis worden afgenomen, dit is dan meestal in de eerste week na de geboorte. Voor de gehoortest ontvangt je meestal een uitnodiging per post. Indien de test thuis plaatsvindt zal de kraamhulp of verloskundige dit melden. Je hoeft zelf dus geen afspraak te maken.

Ligt uw baby in het ziekenhuis?

Wanneer de baby in het ziekenhuis is geboren vindt de gehoortest plaatst wanneer de baby weer thuis is. Als de baby voor een langere periode in het ziekenhuis moet blijven, dan kan de test in het ziekenhuis worden uitgevoerd. De jeugdgezondheidszorg neemt dan contact met u op. Wanneer u na een aantal weken nog niks hebt vernomen is het aan te raden het consultatiebureau in te lichten. Zij kunnen dan aangeven wanneer de test plaatsvindt.

Wat kun je doen ter voorbereiding?

Voor de test is het niet nodig om voorbereidingen te treffen. Tijdens de uitvoering moet het stil zijn. Het is dan makkelijk wanneer de baby slaapt of rustig is. Vaak laten ze de baby in de kinderwagen of maxi cosi zitten, zodat de baby het beste kan meewerken.

Hoe werkt de gehoortest bij een baby?

Bij de gehoortest gaat er een zacht (oor)dopje in het oor van de baby. Het apparaat stuurt verschillende soorten geluidjes van verschillende toonhoogte richting het trommelvlies. De baby stuurt deze geluidjes in een echo terug naar het apparaat. Zo kan worden bepaald of het gehoor van de baby voldoende is. De test duurt maar enkele minuten en doet verder geen pijn.

Wanneer is het resultaat van de gehoortest bekend?

Het resultaat is gelijk bekend. De resultaten worden ook gelijk met de ouders besproken. In de meeste gevallen is het gehoor van de baby gelijk voldoende. Er is dan geen aanleiding voor verder onderzoek. Als blijkt dat de uitslag van de test onvoldoende is dan wordt de test na ongeveer een week weer herhaald. Het hoeft namelijk niet te betekenen dat de baby bij een onvoldoende test niet goed hoort. In de praktijk wordt de test bij onvoldoende als resultaat meerdere malen gedaan in de eerste maand. Indien het gehoor van de baby onvoldoende blijft wordt er verder onderzoek gedaan in een Audiologisch Centrum.

Wat kost een gehoortest?

De gehoortest is kosteloos. Ook is de test niet verplicht. Indien er geen gebruikt van wordt gemaakt, dient dit aan de betreffende instelling gemeld te worden.

Delen