20 weken echo

Het is voor aanstaande ouders altijd spannend om te weten of hun kind gezond zal zijn. Het is gelukkig zo dat de meeste baby’s gezond worden geboren. Met de 20 weken echo wordt gekeken naar de groei en ontwikkeling van de baby. Bij de 20-weken echo kunnen ook ernstige lichamelijke afwijkingen worden geconstateerd. De 20-weken echo maakt deel uit van de prenatale screening. In de meeste gevallen is de 20-weken echo geruststellend over de gezondheid van de baby, maar het kan ook gebeuren dat je voor moeilijke keuzes komt te staan. Uiteindelijk bepaal je zelf of je de 20-weken echo wilt krijgen en of je bij een ongunstige uitslag aanvullend onderzoek wilt laten doen. Op ieder moment van de 20-weken echo is stoppen met het onderzoek mogelijk.

20 weken echo

Wat is de 20-weken echo?

De 20-weken echo wordt ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Het belangrijkste van de 20-weken echo is het onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of open schedel. Ook wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de baby. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Daarnaast wordt bekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. Voorbeelden van afwijkingen die tijdens de 20-weken echo kunnen worden gezien zijn een open rug, open schedel, hartafwijkingen, waterhoofd, een breuk of gat in het middenrif en buikwand en afwijkingen van organen, botten of armen en benen. Gedurende de 20-weken echo zal de echoscopist verschillende metingen uitvoeren om te bepalen of er sprake is van mogelijke afwijkingen.


Wat kun je zien bij de 20-weken echo?

Bij de 20-weken echo kun je al heel goed zien dat er een baby in de buik zit. Het hoofd van de baby is duidelijk zichtbaar, het lijf en de ledematen zijn ook al compleet. Tijdens de 20-weken echo kan de baby nog rustig zijn of slapen, het komt ook voor dat de baby heel actief is. Je kunt dan goed zien hoeveel de baby beweegt in de buik. Het is zelf mogelijk om de tenen en de vingers te tellen, zo ver is de baby al ontwikkeld. In de meeste gevallen is het mogelijk om te zien welk geslacht de baby heeft. Het is geen doel van de 20-weken echo om het geslacht te bepalen. Als je het geslacht van de baby graag wilt weten, kun je aan de echoscopist vragen of zij dit wilt laten zien of vertellen.

Uitslag van de 20 weken echo

Na afloop van de 20 weken echo is de uitslag gelijk bekend. De echoscopist heeft verschillende metingen gedaan en maakt daarvan een rapport. Dit rapport wordt aan de verloskundige gestuurd. Als blijkt dat bij de 20 weken echo iets afwijkends wordt gezien, zijn de gevolgen voor de baby niet altijd duidelijk. In veel gevallen wordt een vervolgonderzoek aangeboden. Tijdens een gesprek met de echoscopist, verloskundige, huisarts of gynaecoloog wordt je uitgebreid voorgelicht over het vervolgonderzoek. Ook kun je daar bij deze mensen terecht voor vragen of ondersteuning.

Vervolgonderzoek na 20 weken echo

Een vervolgonderzoek bestaat uit een uitgebreid echoscopisch onderzoek in een gespecialiseerd ziekenhuis. Het kan mogelijk zijn dat er ook een bloedonderzoek of vruchtwaterpunctie wordt aangeboden. Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat de baby gezond is. Het is ook mogelijk dat de baby een aandoening heeft. In dat geval vindt er altijd een gesprek plaats met specialisten waarbij de uitkomsten van het onderzoek worden besproken.


Kosten van de 20 weken echo

De 20-weken echo wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Het is altijd verstandig om dit na te gaan bij de verzekeraar.

Delen